همه تغذیه سبک زندگی سلامتی ورزش

نویسنده


شایان شریفی

shayan

کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی - عضو انجمن تغذیه ایران - دارای مدرک مشاوره تغذیه تیم های ورزشی از فدراسیون پزشکی ورزشی - سابقه مشاوره تغذیه تیم ملی والیبال ایران - ۷ سال سابقه رژیم درمانی

سلامتی

سارکوپنی به معنی کاهش توده عضلانی هستشایان شریفی

shayan

تغذیه

آیا مصرف الکل با عضله سازی و چربی سوزی تداخل داردشایان شریفی

shayan

تغذیه

خوردن روزی یدونه سیب شمارو از رفتن به دکتر بی نیاز میکنهشایان شریفی

shayan