بلاگ اپتیت

آموزش اپلیکیشن
Appetit

از امروز با اپتیت هوشمند ورزش کن

از این به بعد فقط غذا‌های سالم می‌خورم. از اول ماه دیگه غذا بیرون نمی‌خرم. قول می‌دم هر روز تمرین ‌کنم. این چندکیلو اضافه رو

سبک زندگی
Appetit

حالا تو خودت از همه مهم تری!

دلیل اصلی نارضایتی‌ ما از خودمان یک چیز است: خیلی از ما تلاش نمی‌کنیم خودمان را بی‌قید و شرط دوست بداریم. خودت رو دوست داشته باش، چون خودت از همه مهم‌تری!