بلاگ اپتیت

سبک زندگی
Appetit

حالا تو خودت از همه مهم تری!

دلیل اصلی نارضایتی‌ ما از خودمان یک چیز است: خیلی از ما تلاش نمی‌کنیم خودمان را بی‌قید و شرط دوست بداریم. خودت رو دوست داشته باش، چون خودت از همه مهم‌تری!